Tørke 2023 - Foto: Vilde Haarsaker/Norsk Bonde- og Småbrukarlag

35 millioner ekstra til drenering i 2024

Mat og produksjon Beredskap og matsikkerhet Sjølforsyning Jordbruksoppgjøret

I 2024 vil samlet tilskuddsramme for drenering være på 108 millioner kroner. – Svært positivt for sjølforsyninga, sier fagrådgiver i NBS, Lise Saga.

Under fjorårets jordbruksoppgjør økte partene satsene for drenering fra 2500 kr/daa til 4000 kr/daa, gjeldende fra juli 2023. Det førte til en tredobling av dreneringsaktiviteten.

- Drenering kan bidra til større avlinger som er bra for bondens bunnlinje og positivt for sjølforsyninga. Det er også et viktig miljø- og klimatilpasningstiltak, sier fagrådgiver i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Lise Saga.

Nå øker avtalepartene potten for 2024 med 35 millioner kroner for å unngå at søknader blir avslått eller ikke behandlet før 2025. Økningen består av 20 millioner kroner i friske midler, samt 15 millioner kroner i ubenyttede midler som overføres fra fjoråret. Til sammen utgjør dette en total tilskuddsramme for året på 108 millioner kroner. Det tilsvarer 27 000 daa.

- Vi er glade for at rammeøkningen har hatt ønsket effekt. Tilskudd til drenering er en ordning som treffer godt, sier Saga, og legger til:

- Vi skulle gjerne sett at tilskuddsordningen ble styrket ytterligere, for eksempel ved at bonden får dekket 70 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Drenering er et vinn-vinn-tiltak for jordbruket, og dette ville gjort ordningen enda mer målrettet, særlig mot bønder i marginale områder.

 


Drenering er et godt klimatilpasningstiltak. Her fra tørkesommeren 2023. Foto: Vilde Haarsaker