IMG 1968

Administrative krinkelkroker ved gårdsovertakelse

«Jeg har odel», skryter du på studentpuben. Om du skulle være så heldig, er veien videre fylt av administrative krinkelkroker: Forsikring, sykepengerettigheter, avskrivninger og pensjonspoeng, KSL, HMS, tilskuddsordninger og søknadsfrister. Heldigvis er du enda ung, så bakoversveisen henger på.  

Det er mye som må tenkes på som fersk bonde. I juni arrangerte derfor NBS et fagseminar om de administrative krinkelkrokene nye bønder bør kjenne til. Rådgiver Dagunn Moum i NLR Trøndelag ga generelle råd om fallgruver og støttefunksjoner, mens Erling Ballestad fra Telemark delte av sine erfaringer som ny bonde.  

Det er flere ting du som fersk gårdbruker bør tenke på fra start: pensjon, sykepenger og trygderettigheter er noen av dem. For å sikre trygderettigheter er det lurt å holde en jevn inntekt. Har du gjort investeringer som kan gi lav inntekt en periode, eller du nettopp har overtatt og mangler tilskuddsinntekt, kan det være lurt å balansere det via skatten.  

Avløsertilskudd gjelder kun i onnetida. Ved planteproduksjon kan dermed store avlingsvariasjoner gjøre deg sårbar.  

Næringsinntekten utgjør basisen for å få tilgang på velferdsordningene.  

Det er ikke rent få administrative krinkelkroker en fersk bonde skal få oversikt over.
Ovenfor ser du en rekke nøkkelbegrep.

Hvor skal jeg få pengene fra? 

Innovasjon Norge tilbyr en rekke støtteordninger gjennom IBU-midler (midler til investering og bedriftsutvikling). For å sikre deg midler til oppstarten kan det være lurt å vite hva de ser etter: Om du har tilstrekkelige ressurser til drifta og om det blir bedriftsøkonomisk lønnsomt på sikt vektlegges først og fremst. Andre faktorer som vil kunne øke sjansen for å få bevilget midler er om det bidrar til rekruttering til landbruket, til bærekraftig forvaltning av miljø og klima, til matsikkerhet, folkehelse, bevaring av kulturlandskap, biologisk mangfold, og om du opprettholder produksjon i områder med negativ folkevekst.  

Søknaden utformes i samråd med kommunen, som lager en uttalelse til søknaden og deretter sender den til Innovasjon Norge. Det kan ta alt fra to uker til to måneder å få svar. Påbegynte prosjekter gis ikke tilskudd, så vent til søknaden er innvilget. Ta kontakt med NLR før du begynner å søke.  

Tilskudd fra Innovasjon Norge 

  • Generasjonsskiftetilskudd: For de under 35, som har kjøpt eller overtatt gård. For mindre investeringer inntil 1,5 mill.  
  • «Vanlig» investeringstilskudd: Ved bygningsinvesteringer (husdyrrom), større investeringer, prioritert produksjon – inntil 2 mill. / 35 % tilskudd.  
  • Tretilskudd: Bygger du i tre økes tilskuddet med inntil 20 % på toppen av eksisterende tilskudd. Ved massivtre (etc) inntil 400 000 ekstra. Og ved trebygg kombinert med andre byggematerialer inntil 200 000 ekstra.  
  • Lån: Det tilbys lån til å gjennomføre prosjekt/overta gård.  
  • Bioenergiprogrammet - Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket: Du kan få støtte til bioenergianlegg til eget bruk og til varmesalg. Solcelleanlegg og biogassanlegg, og utprøving av ny teknologi på gårdsnivå applauderes av programmet 

Kommunale/regionale tilskudd 

Det kan være lurt å orientere seg hos kommune og fylke, særlig i forbindelse med klima- og miljøtilpasning. Om ikke kommunen din allerede sitter på en pott, kan du alltids oppfordre kommunen til å søke! Undersøk også om kommunen din har tilskudd til unge tilflyttere dersom du ikke allerede er bosatt i kommunen. 

Norge trenger flere bønder, er det for mange mørke krinkelkroker?
Foto: Nora May Engeseth 

Regnskap - tips og triks fra webinaret

  1. Lag rutiner først som sist!  
  2. Finn en regnskapsfører som kan landbruk, er opptatt av at du får god informasjon tilbake underveis og om resultater, og som du får en god diskusjon med om skattetilpasning og trygderettigheter.  
  3. Sjekk ut digitale løsninger med automatiske funksjoner, som EHF-faktura eller mobil-betaling. Betalte regninger kan da gå rett i regnskapet. Selv om det koster, er det oversiktlig og sparer deg tid.  
  4. Driftsplan: Lag et langtidsbudsjett for gården og familiens økonomi. Dette fungerer som et grunnlag for søknad om finansiell støtte som generasjonsskiftetilskudd. 
  5. Bruk mentorordninga 😉