Anders Klemoen Kopi

Anders Bakke Klemoen er fungerende generalsekretær inntil videre

Organisasjon

Generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Anton Langeland, er sykemeldt i en periode grunnet en fallulykke. Han er hjemme igjen og det går etter forholdene bra, men vil fremover trenge ro. Anders Bakke Klemoen er fungerende generalsekretær i hans sted.

Henvendelser kan i perioden fremover sendes til post@smabrukarlaget.no. Øvrige ansatte i sekretariatet kan kontaktes som normalt.

Det vil fremover være noe redusert kapasitet på kontoret, og vi ber om forståelse for dette.