Dokumenter Jf 2022

Forbeholder seg retten til uravstemning

Jordbruksoppgjøret

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt brev til landbruks- og matdepartementet. Vi forbeholder oss retten til å avholde uravstemning om jordbruksavtalen.

Ved en eventuell jordbruksavtale, kan jordbrukets organisasjoner avholde uravstemning i sine organisasjoner før avtalen kan signeres. Det er denne muligheten NBS nå har informert staten om at de forbeholder seg retten til å benytte.

- I et år der så mye står på spill for norsk jordbruk sin framtid, vil vi tilrettelegge for sterkest mulig demokratisk forankring i organisasjonen. Det kan bli opp til medlemmene å avgjøre om inngått jordbruksavtale er god nok for å skape nødvendig optimisme i næringen, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg.

Det er styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag som avgjør om jordbruksavtalen 2023 skal godkjennes ved uravstemning. Ved en eventuell uravstemning vil medlemmene motta nødvendig informasjon.