Roman Synkevych Fjj7lvpcxre Unsplash

GMO-regelverket på høring

22. februar er det høringsfrist på genteknologiutvalgets rapport. I samarbeid med Norges Bondelag har vi spilt inn et webinar om temaet.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal levere høringssvar til NOU-en og arbeidet ledes av fagansvarlig Lise Saga. Det er sendt ut en intern høring til fylkeslag, lokallag og interne utvalg.

Dagens genteknologilov er over 30 år gammel, og det er behov for revidering. I NOU-en er det stor avstand mellom flertallet og mindretallet om hvordan et nytt regelverk skal se ut.

 

                  Klikk her for å laste ned genteknologiutvalgets rapport.

 

Revidering av det norske GMO-regelverket skjer parallelt med revidering av GMO-lovverket i EU. Flertallet i genteknologiutvalget mener Norge bør gå foran EU i liberalisering av regelverket og fungere som en «pilot» som kan påvirke EU sitt fremtidige regelverk.

Flertallet mener at enkelte GMO-er skal kalles «presisjonsavlede produkter og organismer» (PB). For noen av PB-ene mener de det ikke skal stilles krav om risikovurdering, sporing eller merking.

 

                  Les også Flertallet vil liberalisere GMO – NBS skeptiske.

 

Må risikovurderes, spores og merkes

Det er i dag tillat å bruke GMO-er i Norge, men regelverket er strengt. Kun to GMO-er tillat brukt i dag: seks nelliktyper som kan importeres som avskårne blomster som ble godkjent i 2020 og en rapsolje til fiskefôr som ble godkjent sommeren 2023.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener en fortsatt restriktiv holdning til GMO er viktig, og at alle GMO-er må risikovurderes, spores og merkes.

I forbindelse med høringsarbeidet, har vi i samarbeid med Norges Bondelag spilt inn et webinar om temaet: