Rekruttering - unge bønder i kjeledress - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Grytten-rapporten: Ungdomsutvalget i NBS bekymret for rekrutteringa

Ungdomsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har satt hodene sammen og sinnene i kok for å skrive et eget høringsinnspill til NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket på vegne av ungdommen. - Det handler om vår felles framtid, og framtiden til norsk jordbruk, sier Oskar Tørres Lindstad.

Av Runa Tunheim

 

Ungdomsutvalget representerer lagets medlemmer under 35 år.

- Rekruttering er helt avgjørende for å sikre et norsk jordbruk i framtida. Vi ønsker et levende landbruk i årene fremover, med sikker rekruttering og gode faglige og sosiale miljø, sier leder i utvalget, Anne Agata Brajkovic.

 

Les høringsinnspillet her. 

 

"Fra 2004 til 2020 falt ifølge SSB andelen bønder under 45 år fra 37 til 28 prosent, mens andelen bønder over 65 økte fra 6 til 15 prosent. Å snu denne trenden er helt nødvendig hvis målet om økt selvforsyning skal nås", skriver Ungdomsutvalget i sitt innspill. Unge bønder og småbrukere må rekrutteres inn i næringa, og eksisterende bønder må tas vare på.

- Det handler om vår felles framtid, og framtiden til norsk jordbruk, sier Oskar Tørres Lindstad, som sammen med Frøya Torvik har stått i bresjen for skrivingen. Han sier det var mye å ta tak i, men at Ungdomsutvalget har lagt størst vekt på rekruttering. Utvalget kritiserer derfor effektiviseringskravet, bøndenes sponsing av norsk matproduksjon og den dårlige lønnsomheten i jordbruket i høringssvaret sitt. Effektiviseringskravet vil de fjerne helt.

 

Les mer om rekruttering til jordbruket her. 

 

- Hvis vi ikke lykkes i å gjøre landbruket mer lønnsomt vil det være utenkelig at nye bønder skal rekrutteres til næringa. Det er Ungdomsutvalgets hovedsak i alt vårt arbeid, at ungdom skal fristes til å gå inn i ei næring hvor man kan ha verdens fineste jobb, og samtidig inntjening på den og tid og muligheter for å leve et sosialt liv, sier han og takker i samme slengen Anders Bakke Klemoen for å sette av tid til å sparre med dem.

- Nå håper vi at regjeringen forstår alvoret.

 

- Hybridmodellen vil være kroken på døra for jordbruket, sier leder Tor Jacob Solberg. Les NBS sitt høringsinnspill her. 

 

F.v: Anna Agata Brajkovic, Frøya Torvik og Oskar Tørres Lindstad har jobbet med ungdomsutvalgets innspill til NOU 2022:14.