Skjermbilde 2022 10 03 Kl. 10.12.24

Hoff om inntektsutvalg: - Fortsatt stø kurs

Jordbruksoppgjøret

Inntektsutvalget la i dag fram sin rapport. - Dessverre ser det ut som fortsatt stø kurs, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Etter jordbruksoppgjøret i 2021 ble det nedsatt et ekspertutvalg for å vurdere grunnlag og forutsetninger for å sammenligne næringsinntekt i jordbruket med lønn for arbeidstakere. Mandag 3. oktober ble rapporten lagt fram.

Utvalgets flertall anbefaler å ikke skille mellom vederlag til arbeid og egenkapital.

- Utvalget viser til at i jordbruket, som andre bedrifter, så må kapital regnes som inntekt. Men jordbruket er ikke som andre bedrifter. Vi har et stort samfunnsoppdrag og mange politiske mål som skal oppfylles. Bonden gjør store investeringer for å sikre norsk matberedskap og andre fellesgoder.

- Matproduksjon kan ikke fortsette å være dugnad, sier Hoff.

Hun viser videre til at mye av statistikken som presenteres i utredningen framstilles på en måte som ikke reflekterer den reelle situasjonen i jordbruket, selv om de ikke brukes direkte inn i det foreslåtte verktøyet for inntektsmåling.

- Når det oppgis at de som har mer enn 80 % av inntekten sin fra jordbruket tjener 675 000 kroner i året på jordbruksdrifta, kommer det overhodet ikke godt nok fram at dette ikke gjelder per årsverk, men per bruk, sier Hoff.

- Her burde utvalget lagt ned en større innsats med å skaffe tall for arbeidstimene som ligger bak. I mange tilfeller jobber gjerne bonden dobbelt opp, i tillegg til innleid arbeidskraft og gratisarbeidende familiemedlemmer, sier Hoff.

Utvalget skriver at de mener at hensyn til ulike bruksgrupper, som små og mellomstore bruk og bruk som gjennomfører store investeringer, ikke kan ivaretas gjennom et generelt inntektsmålingssystem, men må håndteres gjennom utformingen av de jordbrukspolitiske virkemidlene.

- Jeg stiller spørsmål ved hvordan vi da skal kunne følge med på og sikre måloppnåelse for alle. Ved behandlingen av statsbudsjett for 2022 vedtok Stortinget at inntektsgapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og landsdel, sier Hoff.

- Det er helt avgjørende for beredskap og gode lokalsamfunn at vi opprettholder små og mellomstore bruk over hele landet, og da må vi ha verktøy for å følge med på at også disse får rettferdig inntekt. Vi er enig med utvalget i at de jordbrukspolitiske virkemidlene få legge til rette for disse brukene, men er også nødt til å kunne måle inntekt, sier Hoff.

 

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er skuffet etter Inntektsutvalget i dag la fram sin rapport. Foto: Nora May Engeseth

 

Viktig arbeid fremover

NOU-en med utvalgets anbefalinger skal nå på høring. Frist for innspill vil være en gang i januar neste år.

- Nå skal vi gå inn i dybden i rapporten. Dette kommer til å bli en viktig debatt på vårt landsmøte siste helga i oktober, sier Hoff.

Hun er tydelig på at det blir en stor jobb fremover for både faglagene, regjeringa og Stortinget.

Regjeringa har kommet med tydelige lovnader om inntektsjamstilling for bonden. I tillegg skal de ifølge Statsbudsjett for 2022 levere en opptrappingsplan for alle bruksstørrelser, produksjoner og landsdeler i år. Nå må regjeringen levere, sier Hoff, og legger til at NBS krever at bondens inntekt skal jamstilles innen denne Stortingsperioden er over.