Stortinget Løvebakken - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Hva har regjeringa lovet jordbruket?

Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret 2022: Jordbruksforhandlingene nærmer seg med stormskritt. Her får du en oversikt over hvilke lovnader jordbruket har fått.

Denne teksten stod først på trykk i Bonde og Småbruker utgave 3-22. 

 

Tetting av inntektsgap:

  • Hurdalsplattformen: «Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappinga skal skje i samarbeid med partane i jordbruksavtalen og baserast på nytt talgrunnlag.»
  • Budsjettavtale med SV, desember 2021: «Stortinget ber regjeringen legge fram en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet. Det skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og landsdel».

Kompensasjon for økte kostnader:

  • Sandra Borch, januar 2022: Det vil bli en ekstraordinær utbetaling i 2022 for å kompensere de store kostnadsøkningene i næringa.
  • Stortingets behandling av strømstøtte til jordbruket, 10.2.22: «Flertallet ser det som viktig at regjeringen følger situasjonen nøye og løpende og om nødvendig fremmer forslag om at det må iverksettes tiltak for å sikre at likviditetssituasjonen, til tross for utbetaling av produksjonstilskudd i februar 2022 og kompensasjon for ekstraordinære utgifter til samme tid, ikke svekker landbrukets evne til å anskaffe nødvendige innsatsfaktorer i forbindelse med vekstsesongen.»
  • 8. mars 2022: Regjeringa varslet at tilbudet i årets jordbruksoppgjør vil inneholde økning i målpris for matkorn og økte tilskudd.
  • 10. mars 2022: Regjeringa varslet at strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus skal forlenges ut mars 2023.

Sjølforsyningsgrad:

  • Hurdalsplattformen: «Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressursar og setje eit mål for sjølvforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, på 50 prosent.»

 

Forhandler på «gammelt» tallgrunnlag

Etter jordbruksforhandlingene i 2021 ble det satt ned et offentlig utvalg som blant annet skal vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakere. Utvalget skal levere sin innstilling som en NOU (Norges offentlige utredninger) innen 1. juli 2022. NOUen vil deretter sendes ut på høring. Dermed vil det ikke bli noen metodeendringer i årets grunnlagsmateriale jordbruksforhandlingene, som legges fram av Budsjettnemnda for jordbruket 13. april. Landbruks- og matminister Sandra Borch har tidligere uttalt at dette ikke er til hinder for at en skal starte tetting av inntektsgapet i årets forhandlinger.

 

Slik gikk det i fjor

I jordbruksforhandlingene 2021 ble det brudd mellom jordbruket og staten kort tid etter at staten hadde lagt fram sitt tilbud. Ved brudd sendes statens tilbud direkte til behandling i Stortinget, og dermed ble det ingen tetting av inntektsgap i fjorårets forhandlinger.

 

NBS sitt krav

Jordbrukets krav

Statens tilbud

Kronemessig lik utvikling, per årsverk

18 700 kr

18 700 kr

18 700 kr

Tetting av gap, per årsverk

50 000 kr

30 000 kr

0 kr

Total ramme (økning i budsjettmidler og målpriser)

3,2 mrd. kr

2,1 mrd. kr

0,96 mrd. kr