Stortinget Løvebakken - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Jordbruksavtalen til Stortinget

Jordbruksoppgjøret

Proposisjon om jordbruksavtalen er nå sendt til Stortinget. Den endelige jordbruksavtalen skal vedtas innen 17.juni

Proposisjonen behandles først i næringskomiteen. Dette er standard praksis både ved avtale og brudd. Næringskomiteens innstilling må være klar 8. juni.

Proposisjonen med næringskomiteens merknader sendes så til Stortinget for endelig behandling og vedtak. 

Les proposisjonen her. 

Frist for skriftlige høringsinnspill til Næringskomiteen er 30. mai kl.16.00. Les mer her.