Valgnemnda Arbeidsmøte Styret 2022

Jordbruksoppgjøret 2023: Studiearbeid

Jordbruksoppgjøret Organisasjon

Medlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviteres til å gi innspill til jordbruksforhandlingene 2023. Oppstartsmøte i forbindelse med årets studiearbeid skjer mandag 22. august kl.19.00. 

I tråd med landsmøtevedtak fra 2021, legges studiearbeidet for JF2023 i forkant av landsmøtet 2022. Vi kaller derfor inn til oppstartsmøte mandag 22. august kl.19.00 på Teams. Møtet er åpent for alle medlemmer.

 

Klikk her for å bli med i møtet

 

Studieheftet sendes til lokal- og fylkeslag, og vil gjøres tilgjengelig på våre hjemmesider her etter oppstartsmøtet.

 

Frist for å sende inn studiearbeidet er 1. oktober. Svar skal sendes inn via eget skjema. 

Studieringer dekkes etter gjeldende satser. Les mer i studieheftet.