gardsbruk.no

Kan bli kroken på døra for gardsbruk.no

Gardsbruk.no og andre organisasjoner i jordbruket får ikke reversert kuttet i driftsstøtte. Det ble klart da regjeringa og SV i går 29. november la fram budsjettavtalen.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 som regjeringa la fram 6. oktober, var driftsstøtten til prosjektet «Slipp oss til – Ungdom inn i landbruket» foreslått kuttet fra 250 000 kroner til 78 000 kroner. Hovedaktiviteten i prosjektet er å drifte nettsiden gardsbruk.no, der over 1000 gårdsbruk har blitt omsatt siden oppstarten for 22 år siden. Kuttet kan bli kroken på døra for prosjektet.

- Når 2/3 av støtten kuttes sier det seg selv at ikke lar seg gjøre å opprettholde driften, sier Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

- Det er synd at en rekrutteringsportal som hjelper unge folk til å finne seg et gårdsbruk, forsvinner.

 

Slipp oss til – ungdom inn i landbruket

Gardsbruk.no er det eneste nettstedet for landbrukseiendom i Norge der det er gratis å annonsere både som selger og kjøper. Prosjektet er i dag et samarbeid mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Natur og Ungdom.

- Dette har vært et godt samarbeid og et viktig tiltak for å få flere inn i landbruket. Det er synd at regjeringa velger å kutte denne satsninga, sier Natur og Ungdom-nestleder Simon Balsnes

I tillegg til drift og utvikling av nettstedet gardsbruk.no, har prosjektmidlene opp gjennom årene blitt brukt til ulike mobiliseringsprosjekter, arrangementer og utvikling av håndbøker. I høst ble det under Økouka i Oslo arrangert Temadag – Ungdom inn i landbruket, hvor det ble flere innlegg og samtaler sammen med gjester om unges plass i landbruket.

- I 2023 hadde vi planer om å revidere en veileder for kommuner om å arbeide for å få bosetting på ledige gårdsbruk, sier prosjektleder Ole Dolmseth.

 

Ole Dolmseth er prosjektleder for Slipp oss til - Ungdom inn i landbruket. Foto: NU

 

Fikk avslag på REKO-søknad

De andre organisasjonene som mottar driftsmidler fra Landbruks- og Matdepartementet har heller ikke fått reversert kuttene. Blant annet er støtten til Norsk Seterkultur, Norsk Gardsost og Bondens Marked redusert med i underkant av 10 %.

- Dette synes vi er trist. Det er ikke snakk om store penger, men de kaster mye av seg. Å gi driftsmidler til noen sentrale funksjoner i norsk landbruk er en kostnadseffektiv måte å legge til rette for mangfold og næringsutvikling, sier Tor Jacob Solberg.

Solberg er også skuffet over at Norsk Bonde- og Småbrukarlag fikk avslag på søknaden om driftsmidler for å drifte REKO-prosjektet videre. I dag er prosjektet finansiert gjennom utviklingsmidler fra Innovasjon Norge, men dette er med en forutsetning om at prosjektet finner andre finansieringskilder for å sikre ordinær drift framover.

- Det er mange ordninger for å skaffe prosjektmidler i Norge, men få ordninger for støtte til drift. REKO er en grasrotbevegelse som er avhengige av frivillige for å driftes, men disse er helt tydelige på behovet for at NBS fortsatt skal ha en koordinerende og veiledende rolle, sier Solberg.

 

Her finner du budsjettavtalen:

 

 

Næringskomiteen legger fram sin innstilling 11. desember. Innstillinga behandles i Stortinget 19. desember. Følg saken i Stortinget her