TJS På Talerstolen 1 Kopi

Kutter i støtten til norsk jordbruk

Økonomi

Regjeringa kutter i strømstøtten til jordbruket og i driftsstøtta til landbrukets organisasjoner. Heller ikke tollvern får plass. – Dårlig nytt for norsk matproduksjon, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg.

Regjeringen følger dermed ikke opp sitt eget mål i Hurdalsplattformen.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i vår ble følgende tatt inn i Budsjettavtalen med SV: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 vurdere overgang fra kronetoll til prosenttoll, blant annet for tollinjene storfe, svin, sau, lam og potet.»

Dette er ikke inkludert i Statsbudsjettet for 2023 eller budsjettavtalen som kom tirsdag 29.november.

- Vi er svært skuffet over at regjeringa og SV ikke har fulgt opp målet om prosenttoll på en rekke produkter. Dette er et viktig grep for å styrke tollvernet og sikre norsk matproduksjon innenfor handlingsrommet i WTO-regelverket, sier Tor Jacob Solberg.

Han legger til:  

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag følger dette opp videre, og har sendt brev til landbruks- og matministeren hvor vi ber om en redegjørelse med oppdaterte tall for å vise handlingsrommet i tollvernet på alle toll-linjer i god tid før neste års jordbruksforhandlinger.  

 

Kutter i strømstøtten for jordbruket

I oktober økte taket på strømstøtten til jordbruket fra 20 000 kWh til 60 000 kWh. Dette er reversert i Statsbudsjettet for 2023 og ikke en del av budsjettavtalen.

Mange produsenter må selv stå for lagring av sine produkter gjennom vinteren, dette gjelder særlig grønnsaksproduksjon på friland. Slik lagring medfører store kostnader til strøm. Når taket nå reverseres, frykter Solberg det vil føre til lavere tilgang på norske poteter og grønnsaker gjennom vinteren.

- Regjeringa sender regninga til norske bønder som allerede er hardt presset. I verste fall vil dette ha konsekvenser for sjølforsyninga vår, sier Solberg.

 

Kutter i støtten til gardsbruk.no

Gardsbruk.no og andre organisasjoner i jordbruket får ikke reversert kuttet i driftstøtte. Dette gjelder blant annet støtten til Norsk Seterkultur, Bondens marked og Norsk Gardsost. Sistnevnte mottok nylig Matprisen for sitt arbeid for å styrke norsk osteproduksjon de siste 25 årene.

- Dette er trist. Det er ikke snakk om store penger, men det er penger som betyr noe for næringa, sier Solberg.

I budsjettforslaget kuttes driftsstøtten til prosjektet «Slipp oss til – Ungdom inn i landbruket» fra 250 000 kr til 78 000 kr. Prosjektet drifter blant annet nettsiden Gardsbruk.no, den eneste nettsiden hvor det er gratis å annonsere gårdsbruk – både som selger og kjøper.

- Dette kan bli kroken på døra for gardsbruk.no. Når 2/3 av støtten kuttes, sier det seg selv at det ikke lar seg gjøre å opprettholde driften. Det er synd at en rekrutteringsportal som hjelper unge folk til å finne seg et gårdsbruk, forsvinner, avslutter Solberg.

Heller ikke midler til REKO-prosjektet er med i budsjettavtalen. NBS søkte om driftsstøtte til prosjektet fra og med 2023. 

Her finner du budsjettavtalen:

 

Næringskomiteen legger fram sin innstilling 11. desember. Innstillinga behandles i Stortinget 19. desember. Følg saken i Stortinget her