Fylkessekretærene og fylkeslederne i Norsk Bonde- og Småbrukarlag står ute foran en grå vegg og jubler med hendene i været. De smiler. Bildet er tatt under landsmøtet i 2021. - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Landsmøtet 2023

Organisasjon Landsmøtet

10.-12. november går det 94. landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag av stabelen på Hamar. Møtet strømmes, klikk her for lenke.

Landsmøtet starter 08.30. Her kan du følge landsmøtet: 

 

 

Eller klikk her.