Anton Langeland

Langeland gir seg som generalsekretær

Organisasjon

Generalsekretær Anton Langeland har sagt opp sin stilling i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til fordel for ei leiarstilling lokalt i Hardanger.

Det er ingen dramatikk knytt til dette utover at NBS må rekruttere ny generalsekretær.

Samarbeidet mellom styret, styrets leder og generalsekretær har vore og er svært godt. Sekretariatet har utvikla seg i svært positiv retning under Langeland sin ledelse og er godt rusta for framtida. Slik sett er endringa som no skjer, udramatisk for organisasjonen.

Styret takker Langeland for den fantastiske jobben han har gjort i den tida han har jobba for NBS, og ønsker han lykke til vidare med nye utfordringar.

Langeland fortsetter i rollen inntil ny generalsekretær er tilsatt.