Tor Jacob Solberg Med Spade LM2023 Kopi

Leders tale - landsmøtet 2023

Landsmøtet

Her kan du se og høre leders tale under det 94. landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Eller klikk her for å komme direkte til Youtube.