REKO produsent og kunde smiler til hverandre

Norsk Bonde- og Småbrukarlag nominert til Matprisen 2022

Mat og produksjon

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nominert til Matprisen som årets salgskanal for det nasjonale REKO-prosjektet.

Andre nominerte er Coop Norge for merkevaren Änglamark og Dagens for å ha laget en digital løsning for å tilgjengeliggjøre sesongvarer for kokker.  

Begrunnelsen for nominasjonen av REKO-prosjektet lyder:  

“Vi trykker lokalproduserte matvarer til brystet som aldri før. I sentrum for denne utviklingen finner vi fenomenet REKO-ringer, som de siste åra har spredt seg som ild i tørre bagasjerom over hele landet. Tusenvis handler hver uke kortreist mat direkte fra produsent – noe som har dannet grunnlaget for et fantastisk mangfold av produkter, og gitt levebrød til mange produsenter som ikke ville hatt en sjans i det etablerte markedet. REKO-prosjektet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag danner, sammen med de mange frivillige, fundamentet for en nasjonal suksesshistorie som har brakt lokal og bærekraftig mat til nye kunder over hele landet på en imponerende skala.”  

 

REKO-ringen er en omsetningskanal for lokalmat der kjøp og salg foregår via Facebook.

 

Hva er REKO?  

REKO-ringen er en omsetningskanal for lokalmat der kjøp og salg foregår via Facebook. Kundene forhåndsbestiller varer på ringens felles Facebook-side, og varene leveres ut av produsenten på annonsert utleveringssted, dato og klokkeslett.   

REKO står for REttferdig KOnsum og er grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013. Poenget er salg av matvarer uten mellomledd, der produsenten selv står for produksjon og salg, og får 100 % av salgssummen. 

Den første REKO-ringen i Norge ble etablert november 2017, under prosjektet “Matnyttig” som NBS hadde fra 2017-2019. Etter inspirasjon fra Sverige satt prosjektleder Rebekka Bond i gang REKO-ringer over hele landet, og reiste rundt for å hjelpe konseptet i gang. Per oktober 2020 var det 120 ringer spredt i store deler av landet. Det er omlag 500 000 kunder tilknyttet REKO-ringene, og 500 produsenter som selger varer. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hele veien hatt et ønske om å tilrettelegge for små og mellomstore gårdsbruk, og har vært pådrivere for etablering av REKO-ringer i Norge. Det gir en lavterskel salgskanal og bidrar til at produsenter står i egen verdikjedeprosess helt frem til sluttforbruker. Et mål er å øke lokal verdiskaping, økt satsing på lokalt produsert mat, ved å skape nye utviklingsmuligheter, bedre forutsigbarhet og lønnsomhet for lokale småskala matprodusenter. REKO bidrar også til å bevisstgjøre forbrukere, og til å redusere matsvinn. 

 

Nasjonal prosjektleder for REKO, Marte Olsen, er fornøyd med nominasjonen.

Marte Olsen er nasjonal prosjektleder for REKO. Hun er svært glad for nominasjonen.

- Det er veldig gøy at REKO-ringen og REKO-prosjektet er nominert til Årets salgskanal! Dette er en hyllest til alle de frivillige administratorene og produsentene som står på for at REKO-ringen skal være en enkel salgskanal for primærprodusenter og mathåndverkere, sier Olsen.

 

Les mer om Matprisen og andre nominerte her. 

Les mer om REKO-prosjektet her og besøk REKO Norge sine nettsider her.