Valgnemnda Arbeidsmøte Styret 2022

Studiearbeid fra august

Jordbruksoppgjøret Organisasjon

Det blir oppstart av studiearbeid i forkant av jordbruksforhandlingene 2023 i august. Frist for å sende inn innspill er 1. oktober.

Endringen er i tråd med vedtak fra landsmøtet 2021. Det innebærer å legge om organisasjonens årshjul, med studiearbeid på høsten. Formålet er å vedta prioriteringer til neste års jordbruksforhandlinger under landsmøtet, og slik forankre politikken i organisasjonen.

 

Studiearbeidet

Som tidligere år vil det sendes ut et studiehefte til lokal- og fylkeslag. Høstens oppstart av studiearbeidet vil være mandag 22. august. Frist for å levere inn studiearbeidet er 1. oktober. Studiearbeidet vil være tilskuddsberettiget slik som tidligere. Mer informasjon om dette kommer over sommeren.

Innspill fra studiearbeidet sendes via digitalt skjema som tilgjengeliggjøres på våre nettsider ved oppstart.  

Studieheftet legger opp til diskusjon rundt spørsmål knyttet til ulike produksjoner og rammevilkår. I studiearbeidet skal dere blant annet innom temaer som jamstilling av inntekter, produksjonsregulering og foredling, klima og miljø, og velferdsordninger. 

Mer informasjon om årets studiearbeid sendes til alle medlemmer med registrert epostadresse i starten av august. Vi oppfordrer lokallag til å legge planer for høstens studiearbeid allerede nå.