Studiearbeid Seminar (1)

Studiearbeidet er i gang

Jordbruksoppgjøret

Studiearbeidet del 2 i forkant av jordbruksforhandlingene 2024 er nå i gang. Studieheftet kan nå lastes ned fra våre nettsider. Svarfrist er 1. mars 2024.

Studiearbeidet er medlemmenes mulighet til å komme med innspill om hva som skal prioriteres i vårens jordbruksforhandlinger, fremme ideer og muligheter for gjennomføring, og belyse de viktigste sidene ved norsk jordbrukspolitikk. Resultatene av studiearbeidet vil, sammen med innspill fra fylkeslag, interne utvalg og eksterne aktører, danne grunnlag for forhandlingsutvalgets arbeid. 

Vi oppfordrer lokallagene til å samles i studieringer for å diskutere studiearbeidet i felleskap. Det kan gis tilskudd til flere studieringer i samme lokallag, så lenge de holdes på forskjellig tid/sted. Ringene skal være åpne for alle interesserte, uavhengig av organisasjonstilknytning (klikk her for informasjon om studieringer og tilskudd). 

Frist for å levere studiearbeidet er 1. mars 2024.

 

Klikk her for å lese mer om studiearbeidet og laste ned studieheftet