Dokumenter Jf 2022

Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag godkjenner jordbruksavtalen

Jordbruksoppgjøret Pressemelding

I et styremøte 19. mai har styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag godkjent jordbruksavtalen for 2022/23.

Avtalen er godkjent med følgende vedtak: 

  1. Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gått utover etablert praksis og sitt mandat, gitt av styret, ved å skrive under på jordbruksforhandlingen 2022/23, før styret i organisasjon har godkjent avtalen.2.     Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag godkjenner jordbruksavtalen for 2022/23. 

 

Bakgrunn: Hovedavtalen og godkjenning av jordbruksavtalen

Jordbruksforhandlingene mellom staten og jordbruket reguleres av Hovedavtalen for jordbruket.Avtalens §1-2 og §2-5 omhandler godkjenning av jordbruksavtalen:

Fra §2-5:
Når forhandlingsutvalgene er enige om et forhandlingsresultat, skal det anbefalte forslag protokolleres sammen med tidspunkt for endelig godkjenning.

Fra §1-2:
Jordbruksavtale er, med det unntak som følger av § 1‑4, inngått når forslag til avtale er godkjent av staten og av organisasjonene hver for seg. Organisasjonene skal innen den tidsfrist som forhandlingsutvalgene, jf § 2‑1, i fellesskap fastsetter, gi melding om hvorvidt jordbruksavtale er godkjent for saken behandles av Stortinget, jf § 2‑3.
Jordbruksavtale skal anses inngått med forbehold om Stortingets behandling av saken jf § 3‑1.

 

Fakta om jordbruksoppgjøret 2023 

  • Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag, forhandler hvert år om inntektsmuligheter og rammevilkår for norske bønder. Forhandlingene er regulert i Hovedavtalen for jordbruket og baseres på tall og beregninger fra Budsjettnemnda (BFJ).  
  • Det forhandles om en jordbruksavtale for kommende år (2023), i tillegg til målpriser gjeldende fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023. I år inkluderte forhandlingene i tillegg kostnadskompensasjon for 2022.    
  • Onsdag 27. april leverte jordbruket sitt krav til årets jordbruksforhandlinger. Kravet hadde en ramme på 11,6 milliarder kroner, hvorav 100.000 kr til tetting av inntektsgapet. Les kravet her. 
  • Torsdag 5. mai presenterte staten sitt tilbud, en dag på overtid. Tilbudet hadde en sammenlignbar ramme på 8,9 milliarder kroner. Tilbudet la opp til en tetting av inntektsgapet med 30.000 kroner. Les tilbudet her. 
  • Både jordbrukets krav og statens tilbud la opp til full kostnadsdekning for 2022 og 2023, samt kronemessig lik utvikling som andre grupper i samfunnet for 2023. Dette er opprettholdt i avtalen. Les sluttprotokollen her.