Kjersti Hoff Stortinget rød NBS-skjorte

Svake signaler for vårens matkornproduksjon

Beredskap og matsikkerhet Jordbruksoppgjøret

Landbruks- og matminister Sandra Borch signaliserer lønnsomhet for matkornprodusentene i årets jordbruksoppgjør. – Gir ingen garantier får vårens produksjon, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Landbruks- og matdepartementet varslet tirsdag 8. mars at årets jordbruksoppgjør vil inneholde økning i målpris og tilskudd for matkorn. «Det vi gjør nå er å stille en garanti om at det skal være lønnsomt å så matkorn» sier landbruks- og matminister Sandra Borch i et intervju med VG.

- Det er skuffende at statsråden ikke er tydeligere til kornbøndene. Vi er redd dette hjelper svært lite. En så rund formulering hjelper ikke når en skal i banken og be om lån eller betalingsutsettelse ved kjøp av gjødsel og andre innsatsfaktorer, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Hun er bekymret for årets kornproduksjon.

- Vi er i en svært alvorlig situasjon. Matsikkerheten i Norge er mer usikker enn på lenge. Derfor er det skuffende at regjeringa ikke kan komme med penger nå, sier Hoff.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sendte 25. februar brev til Statsministeren og ba om en økning på 85 øre i matkornprisen med virkning fra 1. juli 2022. KIO har bedt om lignende tiltak.

- Det er sterkt beklagelig at det ikke kommer målrettet kompensasjon for dem som ikke har kjøpt gjødsel. Både kornbøndene og andre matprodusenter er avhengig av forutsigbarhet. Vårens oppgjør må garantere utbetalinger i år med egen protokoll. Det er siste mulighet for å gi en trygghet for norske bønder og selvforsyning framover, avslutter Hoff.