Tor Jacob Solberg 1

Toll, strategi for sjølforsyning og kartbasert arealtilskudd inn i jordbruksavtalen

Jordbruksoppgjøret

SV er enige med regjeringspartiene og sikrer dermed flertall for jordbruksoppgjøret. Rammen forblir det fremforhandlede resultatet på 4,147 milliarder kroner.

I tillegg til å være enige om jordbruksavtalen, er partiene enige om tre tilleggspunkt:

  1. Stortinget ber regjeringen sikre norsk matberedskap og norsk matproduksjon gjennom et velfungerende tollvern, og at regjeringen i statsbudsjettet for 2024 går fra krone til prosenttoll for enkeltprodukt for å sikre dette.
  2. Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, om å legge fram en strategi for økt selvforsyning og trygg matproduksjon basert på norske ressurser, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet.
  3. Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, utrede hvordan bruk av datakart kan sikre høyere presisjon i tildeling av tilskuddsmidler og målrettet arealtilskudd mot arealer som ligger brakk, som for eksempel et teigbasert tilskudd. Utredningen skal være klar før de ordinære jordbruksforhandlingene i 2024.

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, tror avtalen kan være bra for jordbrukspolitikken – dersom den følges opp. 

- Hvis det SV og regjeringa har blitt enige om faktisk følges opp, kan det være bra for norsk jordbrukspolitikk. Det er helt nødvendig å styrke sjølforsyninga, og tollendringene er noe vi har presset på for lenge, sier Solberg. 

– Men om det forvaltes dårlig, fortsetter bare dagens kurs. Og det er ikke nok. Partene har for eksempel ikke gjort noe med effektiviseringskravet. Mer enn 400 bønder må derfor legge ned det neste året for at inntektsmulighetene i avtalen skal bli realisert. 

Solberg påpeker også at bonden lever av penger på konto, ikke politiske lovnader.  

- Avtalen fører til at gapet mellom bonden og andre grupper i samfunnet øker i penger på konto. Det er en trist situasjon, sier Solberg. 

NBS har tidligere påpekt at nesten 100 000 kroner per årsverk av jordbruksoppgjøret er såkalte luftpenger – penger som aldri når bondens konto.  

 

Les også Budsjettnemnda: Luftpenger sikrer bondens inntektsutvikling for 2023.

 

- Tiltakene SV og regjeringspartiene er enige om er gode, men uten et korrekt tallgrunnlag er det ingen garanti for økt sjølforsyning, avslutter Solberg.  

Foreløpig dato for behandling av jordbruksoppgjøret i Stortinget er 15. juni.