Tor Jacob Solberg 1

Tor Jacob Solberg er ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Landsmøtet

Tor Jacob Solberg er ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det ble klart under NBS sitt landsmøtet i dag. Han tar over etter Kjersti Hoff.

Solberg lanserte sitt kandidatur i juni. I oktober ble han innstilt til ledervervet av valgnemnda i NBS. Nå har også organisasjonen gitt ham sin tillit. Solberg ble enstemmig valgt og han ble mottatt som leder med stående applaus.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal lede kampen for rettferd for bonden og vil ha avgjørende betydning for norsk matforsynings framtid. Vi skal vokse som organisasjon og jeg er lykkelig over å få denne muligheten, sier Solberg.

 

Nytt styre

Med seg på laget får Solberg politisk nestleder Vegard Vigdenes og organisatorisk nestleder Margrethe Figved, og styremedlemmer Inge Aukan og Margit Fausko (1 år). Ann Guro Hansen er ny ordfører. Hanne Bjerkvik er valgt som varaordfører, etter hun ble foreslått som benkeforslag. Valgnemndas innstilling var Per Helge Lindholt.

Per Helge Lindholdt var innstilt som varaordfører av valgnemnda. Hanne Bjerkvik ble fremmet som benkeforslag. Bjerkvik ble valgt inn

 

Kamp om varaplassene

Det ble kamp om flere varaplasser til styret.

Eldar Melbøe Kyllesø ble forslått som kandidat til varaplassen, mot valgnemndas innstilling Ståle Støen. Støen gikk av med seieren.

Runa Tunheim og Eldar Melbøe Kyllesø ble valgt inn til henholdsvis 2. og 3. vara.

Inger-Lise Sveum Aasbekken ble foreslått som 4. vara av valgnemndas innstilling. Irene Dalland ble fremmet som benkeforslag. Inger-Lise Sveum Aasbekken gikk av med seieren.

 

Kontakt

Tor Jacob Solberg
Tlf: 911 65 119