TJS På Talerstolen 1 Kopi

Tor Jacob Solberg: - Vi skal stå opp for rettferd for bonden

Landsmøtet

Hør nyvalgt leder Tor Jacob Solbergs tale til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 30. oktober her.