Delegater fra organisasjonen sitter på rekke og rad under landsmøtet. Alle ser fremover mot scenen. I bakgrunnen henger et banner hvor det står "Norge trenger flere bønder" - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Velkommen til landsmøtet!

Landsmøtet

29.-30. oktober går årets landsmøte av stabelen på Hamar. Politikk skal vedtas og ny leder skal velges. Mer enn 250 utsendinger, observatører og gjester er påmeldt til det som er årets høydepunkt. Les mer om landsmøtelotteri og digitalt voteringssystem her. Velkommen!

Dersom du ikke skal delta på landsmøtet i Hamar, kan du følge møtet digitalt. Arrangementet streames på vår Youtube-kanal og på Facebook.

NBS sin stand vil være bemannet i alle pauser denne helgen. Dersom du har spørsmål ber vi deg hevnende deg til standen.

Program Landsmøte

 

Digitalt voteringssystem

I år vil vi benytte et digitalt system for å tegne seg til talerlisten og til votering. Det er satt opp en rekke opplæringsmøter digitalt for alle som har tale- og/eller stemmerett i møtet. Du finner i tillegg en opplæringsvideo her. Det vil også være en manual tilgjengelig i landsmøtemappen.  

 

Gjenstående møter:

Onsdag 26. oktober kl.10.00             Møtelenke

Onsdag 26. oktober kl.11.00             Møtelenke

Onsdag 26. oktober kl.16.00             Møtelenke

 

Det er fint om du tester innlogging på Teams til møtet du skal delta på i forkant for å sikre at du har tilgang.

Du trenger ikke en egen app for å bruke systemet. Du kan logge inn via denne lenken: https://smabrukarlaget.voting.braathe.no/#/meeting

Du har fått tilsendt innloggingsinformasjon til systemet på epost 18. oktober fra Braathe. Husk å sjekke søppelpost. Dersom du ikke har mottatt denne ber vi deg om å kontakte Nora på epost snarest. Du må da oppgi fullt navn og epost.

Dersom du ikke har anledning til å delta på et av disse møtene i forkant, eller du har behov for tettere oppfølging, så legger vi opp til en fysisk opplæring fredag kveld samtidig som ferskingkurset. Dersom du vil delta på dette, ber vi om at du gir beskjed til kommunikasjonsansvarlig Nora May Engeseth på nora@smabrukarlaget.no.

Det er nødvendig at alle landsmøtedeltakere tar med seg mobil, nettbrett eller bærbar PC på Landsmøte for å kunne bruke det digitale stemmesystemet. Ta kontakt med margrethe@smabrukarlaget.no dersom du ikke har tilgang til dette. 

 

Landsmøtelotteri

I år er landsmøtelotteriet åpent for deltakere på landsmøtet og medlemmer i NBS som ikke har mulighet til å være til stede. Overskuddet går til småbrukernes solidaritetsfond og ungdomsutvalget. Lokal- og fylkeslag oppfordres sterkt til å ta med premier til lotteriet!

 

SLIK KJØPER DU LODD:

For deg som ikke deltar på landsmøtet:

  1. Søk opp #771613 (Landsmøtelotteri, Norsk Bonde- og Småbrukarlag) på Vipps.
  2. Et lodd koster 10kr. Legg inn totalsum i bestillingen.
  3. Skriv ditt telefonnummer og «lotteri LM fjernkjøp» i meldingsfeltet. Dette er for å skille mellom deg fra dem som deltar på LM ved utdeling av premier. Manglende utfylling i meldingsfelt godtas ikke som loddkjøp. Beløpet refunderes ikke.
  4. Premier sendes med lokal- eller fylkeslaget, ellers tilkommer porto. Dette betales av mottaker.
  5. Fjernkjøp er mulig fra og med mandag 24. oktober til lørdag 29. oktober kl 13.00. Kjøp etter dette godtas ikke. Beløpet refunderes ikke.

 

For deg som deltar på landsmøtet:

Det vil være mulig å kjøpe lodd under LM. Betaling her skjer med vipps (#771613) eller kontanter.

 

Registrering

Registreringen åpner fredag kl.14.00 og vil foregå i hotellets foajee. Når du registrerer deg, vil du få utdelt landsmøtemappen med sakspapirer. I landsmøtemappen finner du også reisefordelingsskjemaet. Dette skal leveres til sekretariatet innen kl.13.00 lørdag. Representantskapets innstilling vil være tilgjengelig i landsmøtesalen lørdag.

 

Endringsforslag og uttalelser

Forslag til uttalelser fra landsmøtet må sendes skriftlig til sekretariatet innen kl.15.00 lørdag. Uttalelser som sendes inn under landsmøtet skal være dagsaktuelle. Frist for å sende inn saker til behandling var 29. september.

Uttalelser sendes til lise@smabrukarlaget.no.  

 

Forslag til alternative vedtak skal sendes skriftlig til sekretariatet innen kl.23.00 lørdag. Du kan fremme forslag til alternative vedtak på organisatoriske og politiske landsmøtesaker, samt på forslag til politisk plattform. Vi oppfordrer alle til å også fremme forslaget fra talerstolen. Du skal oppgi forslagstiller og saksnummer i eposten.

Forslag til alternative vedtak sendes til lise@smabrukarlaget.no.

 

Spørsmål

Dersom du har spørsmål om ditt opphold, kan du kontakte sekretariatet på tlf. 22 00 59 19 eller henvende deg direkte til medlemskonsulent Cathrine på cathrine@smabrukarlaget.no.

Annen praktisk informasjon som parkering, info om hotellet, reisealternativer mm. finner du i landsmøteheftet. Dette er sendt ut digitalt til alle som er påmeldt landsmøtet og på papir til dem som har forespurt dette innen fristen.