Skjermdump NBS sine nye nettsider

Velkommen til nye nettsider

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått nye nettsider. Besøk oss på smabrukarlaget.no.

- Det har lenge vært behov for nye nettsider, sier Nora May Engeseth.

Kommunikasjonsansvarlig i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nora May Engeseth, har tatt initiativ til oppgradering av nettsiden. Arbeidet startet høsten 2021. Hun har hatt prosjektansvar for oppgraderingen.

- Dagens nettside er utdatert, både for besøkende og for ansatte som legger ut innhold. Det er et enormt potensial i nettside som informasjonskanal og for å verve nye medlemmer. I utviklingen av den nye nettsida har vi fokusert på funksjonalitet, brukervennlighet og på å fremheve NBS og vårt arbeid.

 

Nye funksjoner

Den nye nettsiden vil blant annet ha en egen kalender.

- Med en kalender kan vi synliggjøre aktiviteten i hele organisasjonen, og gjøre det lettere for medlemmer og andre å delta på arrangementer i regi av NBS. I tillegg til en hovedkalender for organisasjonen, har hvert fylke en egen fylkeskalender, hvor både fylkesaktiviteter og lokallagsaktiviteter kan legges inn. Ta kontakt med din fylkessekretær for å få arrangementer i ditt lokallag ut på den nye nettsiden, sier Engeseth. 

På den gamle nettsiden har det vært utfordrende å finne ut hva NBS mener om ulike saker. Den nye nettsiden skal gjøre dette enklere:

- Et av hovedmålene for den nye nettsiden, har vært å fremheve NBS sin politikk for medlemmer og andre interesserte. Tidligere var vår politikk kun å finne i styringsdokumentene. Vi har lagt ned mye arbeid i å tilgjengeliggjøre politikken på nettsiden og har nå en egen seksjon for dette. 

Engeseth er fornøyd med nettsiden, men kommer med en oppfordring.

- Vi kan alltids bli bedre. Dersom du ser noe på nettsiden som ikke fungerer eller du har innspill til noe som burde på plass, ta kontakt. Vi vil at nettsiden skal fungere godt for besøkende. Da er vi avhengig av innspill for å kunne kontinuerlig forbedre oss, avslutter hun.

 

Send oss dine innspill!