Kjersti R 2 2022

Nyheter

Om statsbudsjettet, opptrapping, nedtrapping

Hedmark Bonde- og Småbrukarlag ser med glede at staten nå skal slutte å betale folk ut av småfénæringa i rovviltutsatte områder. Vi går da ut i fra at de gjør det som skal til for å få ned rovvilttrykket i stedet. Det å kjøpe folk ut av beitenæringa er jo det motsatte av å øke sjølforsyninga. Siden utmarksbeite er den ressursen som er minst utnyttet her i landet, og at vi har mye av den, vil det eneste rette være å kjøpe folk inn i beitenæringa og ikke ut av den. Vi retter tommel opp for tiltaket, og håper det følges opp med de nødvendige tiltak.
Vi burde kanskje også ta inn et negativt et om at staten legger opptrappinga i landbruket på is. Det vil bli veldig kaldt i jordbruket(og landet) hvis islegging av opptrappinga av jordbruksinntekta gjennomføres. Ser vi på partibarometrene, er ikke håpet stort om endring til det bedre når det gjelder neste valg. Det kan selvsagt snu, men dette toget går egentlig nå. Blir vi stående igjen på perrongen nå, blir det ikke mange igjen om det skulle komme et nytt tog.