Siri og Hovmesteren.

Rovdyr

Like sikkert som grevinnen og hovmesteren har det blitt med Siri Martinsen og Tingrettsdommeren.

Like sikkert som grevinnen og hovmesteren har det blitt med Siri Martinsen og Tingrettsdommeren. Siri med følge klager på felling av noen ulver av en populasjon som Siri, WWF med flere beskriver som kritisk truet ulv, da de mener fellingskvotene hvert år er større enn det totale antallet som finnes. De faktiske forhold er at denne stammen har økt i antall gjennom hele perioden siden de dukket plutselig opp. De har økt godt ut over de 4 til 6 ynglinger som Stortinget har bestemt. I Europa ellers er også ulv eller ulvelignende dyr på frammarsj i en slik grad at det i mange land er nesten umulig å produsere mat med beitedyr.

I grevinnen og hovmesteren mister han gangsynet etter hvert som drikke inntas. Regner med at Tingrettsdommeren ikke gjør slikt, men det kan stilles spørsmål om gangsynet når det gjelder å vurdere egen habilitet. Det er kjent at han i alle fall var aktiv i MDG, og at han står på siste kommunestyreliste som kandidat for MDG som er et parti som nesten uten unntak vil ha mer rovdyr. Dette ser i alle fall ikke bra ut for mange.

Å påstå at ulven er kritisk utryddingstruet er vel også å gå svært langt siden bestanden har økt ut over Stortingets målsetting. Kommer dommeren nå til å trekke ut tiden, for deretter å drøye med å ferdigstille dommen til lisensperioden er over slik det skjedde i fjor? Man kan ikke anke en dom før den er skrevet ferdig. Hedmark Bonde og Småbrukarlag forlanger at rettsapparatet lar den rette myndighet, - Klima og miljødepartementet bestemme hvordan stortingets vedtak skal gjennomføres. Dette er politikk, ikke jus. Retten bør avvise å behandle slike saker.