Kopi Av IMG 20221030 121543 8 2 (3)

Ståle Støen skal møte fast i NBS-styret.

Vi tar bondeopprøret videre!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vært et konstant bondeopprør gjennom mange tiår. I NBS har vi hatt bondeopprøret med oss, mens staten og mange organisasjonene i landbruket faktisk har hatt opprøret mot seg. Nå tar vi bondeopprøret videre.  Under landsmøtet i helga ble en av de sentrale i bondeopprør21, Tor Jakob Solberg, valgt til ny leder etter at Kjersti Hoff har ledet laget i de fire åra hun i utgangspunktet hadde tenkt.

Solberg lanserte sitt kandidatur i juni. I oktober ble han innstilt til ledervervet av valgnemnda i NBS. Nå har også organisasjonen gitt ham sin tillit. Solberg ble enstemmig valgt og han ble mottatt som leder med stående applaus.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal lede kampen for rettferd for bonden og vil ha avgjørende betydning for norsk matforsynings framtid. Vi skal vokse som organisasjon og jeg er lykkelig over å få denne muligheten, sier Solberg.

Vår lokale veteran og ildsjel Ståle Støen(til høyre i bildet), fra Folldal, ble valgt til første vara til styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Første vara er fast møtende i styret. Ståles kunnskaper og pågangsmot vil utvilsomt være en styrke for styrets arbeid.

Hilde Mellum fra Løten og Per Helge Lindholt fra Vang forsetter sitt viktige arbeid i NBS´ valgnemnd.

Vi er så fornøyd med dette at vi tilbyr nye medlemmer gratis medlemskap ut året! Dessuten har vi lave kontingentsatser for ordinære medlemskap også.

Du finner mer på nettsida: smabrukarlaget.no