IMG 20230319 122159 9

Styret i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Hedmark Bonde- og Småbrukarlag holdt årsmøte på Hotel Høsbjør i Ringsaker søndag 19. mars 2023. 

Grim Jardar Aasgård fra Vingelen, til venstre i bildet, er ny leder etter Ellen Marie Tangen. Øvrige i fylkesstyret er, mot høyre: Ståle Støen, Folldal, vara Leif Huse, Vang, Per Lindholt, Vang, vara Rasmus Kristensen, Stor-Elvdal, Arne Erik Våge, Vang. Styremedlem Kjersti Rinde Omsted fra Glåmdalen BS var dessverre ikke til stede.