Vi har krev etter behov og vi forlot aldri forhandlingsbordet!

Det er helt nødvendig for å drive landbrukspolitikken i retning av høyere sjølforsyning, bedre beredskap,  landbruk over hele landet og forsvarlig økonomi for bonden.

Gode NBS-medlemmer i Hedmark!

NBS skapte en brei allianse med kunnskapsrike folk inn mot jordbruksforhandlingene 2023. Det er helt nødvendig for å drive landbrukspolitikken i retning av høyere sjølforsyning, bedre beredskap,  landbruk over hele landet og forsvarlig økonomi for bonden. Alliansepartnere, NBS´ administrasjon, styre og forhandlingsutvalg fortjener ros og støtte for arbeidet.

  • Hovedavtalen i jordbruket medfører plikter, både for staten og jordbruket. Vi har et system for forhandlingene som er regulert gjennom denne, og dette har- og vil vi forholde oss til. Det er viktig for oss å presisere at vi aldri forlot forhandlingsbordet. Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsket virkelig å legge fram vårt krav.
  • Sammen er jordbruket sterkere. Dessverre ble vi ikke enige om et felles krav. Antakelig var NBS´ krav uutholdelig høyt for Bondelaget. På korrekte grunnlagstall har vi krevd etter behov for en næring som er sterkt underfinansiert.
  • Vi har vært tydelige på prinsipper, men trofast mot det systemet og de forutsetningene Hovedavtalen legger opp til.
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag har ikke forsøkt å omdefinere systemet under forhandlinger slik det kan fremstå i media. Derfor oppleves situasjonen som svært frustrerende. Alt handler om retten til å fremme sitt eget krav basert på åpenbare prinsipper. Det må også påpekes at vårt krav har vært basert på innspill fra en rekke organisasjoner og hele vår medlemsmasse.
  • Har det vært mekling? Ja, vi har hatt en prosess i henhold til Hovedavtalen. Staten var inne som mekler, men valgte å gå videre med Bondelaget.
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i en årrekke latt seg presse til å følge Bondelagets linje i forhandlingene, dette er det nå slutt på.
  • Dette handler om retten til å kreve etter behov og å fylle den plassen NBS rettmessig skal på vegne av medlemmene og norsk landbruk.Med hilsen fra Styret i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag
Grim Jardar Aasgård, fylkesleder
Ingar Elgevasslien, fylkessekretær