Nordland NBS Logo Liggende Fullfarge (1)

Velkommen til årsmøte!

Nordland Bonde- og Småbrukarlag avholder årsmøte 17.-19. februar i Bodø

Møtet holdes på Skagen hotell.
Detaljert program kommer.

Fredag:
17.00  Fagtema: Kjøtt og klima
19.30  Møteslutt 
20.00  Middag

Lørdag:
08.30  Fag/politikk
          Organisasjonssaker 
          Årsmøtesaker 
17.30  Møteslutt
19.00  Middag

Søndag:
08.30  Årsmøtesaker 
11.00  Lunsj og hjemreise

 

Til selve årsmøtet har hvert lokallag et visst antall utsendinger med tale- og stemmerett.
Det beregnes reisefordeling for disse. 
Øvrige medlemmer har anledning til å følge møtet som observatører. 
Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet, sendes fylkeslaget senest 20. januar
Sakspapirer blir sendt til lokallag og møtedeltakere 2. februar.

Påmeldingsfrist fredag 30. januar kl 08.

Priser, program og påmeldingsskjema finner du her