Fylkesårsmøte

17. feb. 2023 - 19. feb. 2023
Bodø
Nordland Bonde- og Småbrukarlag