Sau På Utmarksbeite Foto Kaia Alekse Emberland 4

Nominer en kommune til årets beitepris

Rovdyr Mat og produksjon

Vet du om en kommune eller et samarbeidsprosjekt som tar en aktiv rolle og bruker ressurser på å støtte opp om ei hardt pressa beitenæring? Da kan du nominere dem til Norsk Bonde- og Småbrukarlags beitepris. 

Foto: Kaia Alekse Sørvang Emberland

 

Beiteprisen ble delt ut første gang i 2017, og har tidligere gått til kommunene Nord-Fron, Meråker, Saltdal, Tynset og Vinje, samarbeidsprosjektet Vågå, Skjåk, Lom, Dovre og Lesja, og Oppdal kommune. I fjor ble det også delt ut en ekstraordinær beitepris til Fosen-aksjonistene

 

Kriteriene som kandidatene vurderes ut ifra er:

 • Er i tett dialog med beitenæringa før, under og etter beitesesongen.
 • Erkjenner den psykiske belastninga rovviltangrep utgjør for beitebrukerne.
 • Tar på seg ansvaret for søknader om skadefellingstillatelse.
 • Klager på eventuelle avslag.
 • Bidrar til mest mulig rettferdig erstatningsoppgjør.
 • Kurser og organisere på en god måte kommunens skadefellingslag.
 • Bidrar til kurs for kadaverhundekvipasjer.
 • Etablert varslingstjeneste ved rovvilt/angrep i beiteområdene.
 • Foretatt beitekartlegging samt utarbeidet beitebruksplanen som en kommunedelplan.
 • Freda gode beiteområder mot hyttebygging.
 • Sørget for å sikre beiteretten ovenfor hytteeier

 

En skriftlig begrunnelse må sendes til post@smabrukarlaget.no innen mandag 7.10.24.
Alle kriteriene må ikke være oppfylt.