Beitepris Til Fosen Aksjonister Kopi

Ekstraordinær beitepris til Fosen-aksjonister

Landsmøtet Mat og produksjon

Nord-Fosen siida, Sør-Fosen sitje og Norske Samers Riksforbunds ungdomsorganisasjon NSR-Nuorat/Nuora/Noerh (NSR-N) mottar Norsk Bonde- og Småbrukarlags (NBS) beitepris.

Den ekstraordinære prisen ble delt ut under NBS sitt landsmøte lørdag 11. november, hvor reineier Terje Hagen og aktivist Ingunn Halvari tok imot prisen på vegne av henholdsvis Nord-Fosen siida og Sør-Fosen sitje, og NRS-N.

I 2023 har beiterett og beitebruk stått sjeldent høyt på agendaen i nasjonale medier og blant politikere. Høyesterettsdommen som i 2021 slo fast at bygginga og den fortsatte driften av Storheia og Roan vindkraftanlegg på Fosenhalvøya utgjør et pågående brudd på menneskerettighetene til reindriftssamene på Fosen, har ikke blitt fulgt opp av myndighetene. Dette ble kraftig markert med flere runder med aksjoner i hovedstaden, aksjoner som dominerte det nasjonale nyhetsbildet og skapte overskrifter også i internasjonale medier. Med tildelinga av den ekstraordinære beiteprisen ønsket NBS å uttrykke sin støtte til den årelange kampen reindriftssamene på Fosen har stått i, samt hedre måten Fosen-aksjonistene klarte å nå ut til et enormt publikum med solidaritetsaksjonene, og slik bidra til bygge allianser og styrke saken til reineierne på Fosen spesielt, og det samiske folkets kulturelle retter generelt.

Terje Haugen, som har stått i kampen mot vindkraftutbygginga siden han ble leder for Fosen reinbeitedistrikt i 2000, kommenterte på hvor saken står i dag:

– Det har ikke skjedd noen verdens ting. Det var det siste vi forventa da Høyesterett kom med dommen. Det skal ikke gå an å overse den. Så har det vært forskjellige scenarier med utredninger, og nå er det mekling, som vi gikk med på for å få fart på saken. Den er ganske fastlåst.

Ingunn Halvari var blant dem som satte på vent alt av studier og det vanlige livet ellers for å vie seg til dagevis med aksjoner ved 500-dagsmarkeringa av Høyesterettsdommen. Halvari forklarte bakgrunnen for aksjonene:

– Det var en måte å vise at vi støtter Fosen-samene på, at vi står sammen. Det har også vært for å vise majoritetssamfunnet hva vi står i – og det føler jeg vi har klart, så til de grader.

Haugen la til:

–  Dette handler også om rettstaten Norge. Staten kan ikke sjonglere med en Høyesterettsdom som de vil når det går feil vei for dem.

NBS ønsker økt bruk av beiteressurser for matproduksjon og generelt bedre vilkår for folk som produserer mat på sosialt og økologisk bærekraftige måter. Det er i så måte en selvsagt sak at NBS står i solidaritet med reindriftssamenes kamp for å bevare sine tradisjonelle produksjonsmåter. Under utdelinga av prisen pekte politisk nestleder i NBS, Vegard Vigdenes, på hvordan Fosensamenes innsats vitner om en kjærlighet for naturen, folket sitt og kulturen der samer og reinsdyr sameksisterer gjennom beitebruket, som inspirerer beitebrukere langt ut over samenes egne områder - og Norges landegrenser. Aksjonistene ble særlig hedret for å ha bidratt til å bygge allianser, vekke oppmerksomhet og nå folks hjerter.

Om betydningen av å motta beiteprisen fra NBS, sa Haugen:

- Det er overveldende, og det er godt at det er flere som engasjerer seg og er enige i saken vi kjemper for. Det er kjempegodt. Vi er avhengig av beitet til dyrene våre. Vi kunne fått ut en svimlende høy erstatningssum om vi ville, men om vi skal opprettholde reindrifta der, så er vi avhengig av beitet.

Halvari supplerte:

- Å motta beiteprisen fra NBS betyr mye. Det viser at vi ikke står i denne kampen alene, men at det er flere som støtter oss.