Skjermbilde 2023 05 16 Kl. 12.10.24

- Økt inntektsgap i kroner på konto

Jordbruksoppgjøret

Jordbruksavtalen: I dag la staten og Norges Bondelag frem resultatet av årets jordbruksforhandlinger. Med en ramme på 4,147 milliarder kroner, legges det opp til en tetting av inntektsgapet på 60 000 kroner.

Den totale inntektsveksten i 2024 blir da 111 000 kroner per årsverk.

- Årets oppgjør vil på bondens konto føre til økt inntektsgap til resten av samfunnet. 3,8 milliarder er fortsatt luftpenger, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg.

Norges Bondelag la fram sitt krav onsdag 26. april. Kravet hadde en ramme på 6,9 milliarder kroner. Statens tilbud hadde en ramme på 3,3 milliarder kroner. Forhandlingsgevinsten er dermed på om lag 850 millioner kroner.

Dette mener leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, er for dårlig.

- På en dag der vi passerer 5,5 millioner innbyggere i Norge, føles det totalt meningsløst at det skal videreføres en politikk som stadig legger ned gårdsbruk og jord, og vil føre til at landet vil bli stadig mindre sjølforsynt med mat, sier Solberg.

Ifølge Grytten-utvalget var bondens medianinntekt på 212 200 kroner i 2021. Dette skal dekke lønn til bonden og avkastning til egenkapital. 93 000 kroner av bondens årsverksinntekt er luftpenger – penger som aldri havner på bondens konto.

- Det kommer tydeligere og tydeligere fram at det er to ulike retninger i norsk jordbruk. Vårt mål er jamstilling av den norske bonden på rett tallgrunnlag, som vil føre til 50 prosent sjølforsyning, avslutter Solberg.

Statens tilbud med fremforhandlede endringer som fremgår av sluttprotokollen legges til grunn for proposisjonen om jordbruksoppgjøret som behandles i Stortinget. Proposisjonen skal først behandles i Næringskomiteen, før den skal vedtas av Stortinget i midten av juni. 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag presenterer sitt alternative tilbud til jordbruksoppgjøret mandag 22. mai kl.09.00 på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet streames. Samme kveld blir det orientering om årets jordbruksoppgjør, avtalen og NBS sitt primærkrav for medlemmer og andre interesserte.