Tor Jacob Og Pollestad Med Meld.St.11

Sjølforsyningsplanen er på høring

Jordbruksoppgjøret

Fredag 8. mars la regjeringa fram sin strategi for økt sjølforsyning og plan for opptrapping av bondeinntekta. Nå er stortingsmeldinga på høring.

Klikk her for å lese Stortingsmeldingen.

 

Det blir høring i Stortinget torsdag 4. april. Det er mulig å søke om å delta på høringen. Frist for dette er fredag 22. mars kl.12.00.

Høringa vil streames på Stortingets Nett-TV.

Frist for skriftlig høringsinnspill er fredag 5. april kl.12.00.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil delta på høringen. Vi er kritiske til planen som er lagt fram.