Tor Jacob Solberg foran Stortinget - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Statsbudsjettet 2024: – Et løftebrudd uten like

Jordbruksoppgjøret Sjølforsyning

Regjeringa Støre la fredag 6. oktober fram statsbudsjettet for 2024. Den politiske ledelsen i NBS er skuffa over den manglende oppfølginga av lovnadene fra årets jordbruksavtale. - Regjeringa bryter egne løfter om tollendring og sjølforsyningsstrategi.

Da SV sikra regjeringspartiene flertall for jordbruksoppgjøret i juni i år, var det med to tilleggspunkt knytta til statsbudsjettet for 2024: statsbudsjettet skulle bidra til å styrke tollvernet gjennom en overgang fra krone- til prosenttoll for enkeltprodukter, og regjeringa skulle samtidig legge fram en strategi for økt sjølforsyning og trygg matproduksjon basert på norske ressurser. Under dagens framlegging av statsbudsjettet ble det klart at tollendringene i statsbudsjettet kun omfatter fire enkeltprodukter, og dermed vil gjøre lite for å styrke tollvernet. Strategien for økt sjølforsyning kom ikke i det hele tatt.

 

Les også Toll, strategi for sjølforsyning og kartbasert arealtilskudd inn i jordbruksavtalen

 

Bryter med jordbruksavtalen og Hurdalsplattformen

Tollendringene i statsbudsjettet omfatter kun fire grønnsaker: issalat, knollselleri, rødbeter og kålrot, som fra 1. januar får prosenttoll i stedet for kronetoll. Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, mener dette er altfor svakt, og peker på at regjeringa med dette bryter med både lovnadene fra årets jordbruksoppgjør og med Hurdalsplattformen.

- Endringene som gjøres i statsbudsjettet omfatter kun fire grønnsakstyper, som ikke utgjør et stort volum, og dermed ikke gjør noen stor endring for landbruket samla sett, sier Solberg.

Han understreker at dette ikke betyr at regjeringas forslag er uvesentlig:

- Dette betyr ikke at endringene ikke har konsekvenser for jordbruket: snarere vil dette føre til at jordbruket blir enda mer avhengig av overføringer, som er en utvikling vi ikke ønsker.

Politisk nestleder i NBS, Vegard Vigdenes, legger til:

- Det står svart på hvitt i statsbudsjettet at regjeringa har prioritert tilskudd i stedet for å øke prisene. Manglende tiltak for å styrke tollvernet er et løftebrudd uten like.

Sjølforsyningsstrategien er fraværende i budsjettet, som imidlertid inneholder en ny lovnad om å «invitere faglaga i løpet av hausten 2023 til vidare dialog om ein strategi for auka sjølvforsyning og trygg matproduksjon». Videre loves det å «komme tilbake med konkretisering av strategien slik at den kan handsamast av Stortinget før jordbruksoppgjeret 2024

- Regjeringa leverer heller ingenting på sjølforsyningsstrategien – det er kritisk, sier Vigdenes.

 


Politisk nestleder Vegard Vigdenes er svært kritisk til regjeringas manglende oppfølging av sjølforsyning i Statsbudsjettet for 2024.