Fylkesstyret

Styret i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag består av følgende personer:

Leder Ola Berthling Lie-Husby

Send e-post 47367759

Nestleder Jan Olav Agle

Send e-post 41849307

Styremedlem Kay Julnes

Send e-post 95075812

Styremedlem Sten Åge Lindstrøm

Send e-post 92619522

Styremedlem Åse Helene Monsø

Send e-post 95090592

 

1. vara Arild Røsdal

Send e-post 95757609

2. vara Stian Hårberg

Send e-post 92845133

3. vara Jørn Ove Heggland 

Send e-post 41457649