Uten Navn

Åpent møte

Den nye lederduoen i

Norsk Bonde og Småbrukarlag

kommer til Tysvær

Leder Tor Jacob Solberg og

Generalsekretær Anton Langeland,

snakker om nye tanker innen Norsk Landbrukspolitikk

Sted: Aksdal Inn

Mandag 30. Januar Kl.19:00

 

Åpent for alle

Velkommen