Fylkesårsmøte 11. - 12. Mars Kronen Gård i Sandnes

Det blir fylkesårsmøte 11.-12. Mars på Kronen gård i Sandnes

Lørdagen begynner med et åpent politisk møte, hvor vi har flere innledere, politiske partier og andre. Tema for dette møte i år vil være "Hvor viktig er bonden for totalberedskapen?" 

Søndagen er det årsmøtesaker som stå i fokus.

Ønsker du å delta? Ta kontakt med fylkessekretæren på epost rogaland@smabrukarlaget.no eller telefon: 932 30 101

 

Håper vi sees!