Img 8805

Jarlsbergosten skal produseres på norsk melk i Norge!

Produksjonen av jarlsbergost må flagges hjem

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag fryktet at utflagging av TINE sin Jarlsbergostproduksjon skulle føre til kostnader for norske melkeprodusenter. Vi advarte derfor mot at det bondeeide Tine skulle etablere slik produksjon i Irland.

Dessverre viser det seg nå at vår frykt var velbegrunnet.

Norske melkeprodusenter ligger an til å tape flere hundre millioner på denne satsingen.

Vedtaket om å etablere produksjon av Jarlsbergost var basert på to hovedargument, slik det ble presentert for oss.

Det ene var at prisen på melk til Jarlsbergproduksjonen var lavere i Irland enn i Norge.

Det andre var bortfall av eksportsubsidier som en fryktet ville føre til høyere pris og salgssvikt i eksportmarkedene.

Situasjonen nå er at melkeprisen, til bonde, er 40% høyere i Irland enn i Norge.

I tillegg kan erfaringer fra Sveitsiske osteprodusenter tyde på at frykten for salgssvikt pga høyere pris er overvurdert. Og, dersom en skulle oppleve salgssvikt så burde den osten som tross alt vil bli solgt være produsert på norsk melk og således bidra til verdiskaping og sysselsetting i Norge.

Situasjonen for norske melkeprodusenter er at prisen på melka går ned i tillegg til at en i 2023 kun får produsere 95% av tilgjengelig kvote!

Årsmøtet i Rogaland Bonde og Småbrukarlag vil på bakgrunn av dette kreve at TINE flytter hjem produksjonen av Jarlsbergost.

Jarlsbergosten skal produseres på norsk melk i Norge!