IMG 8538 Kopi

Stig Arild Helgesen gjenvalgt som leder i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Rogaland Bonde og Småbrukarlag avviklet i helga sitt årsmøte på Kronen Gård i Sandnes.

Ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg var gjest på møtet og satte søkelyset på behovet for retningsendring i norsk landbrukspolitikk.

Hovedtema for møtet var bondens betydning for totalberedskapen.

Stig Arild Helgesen, sauebonde fra Tysvær, ble gjenvalgt som leder.

 

Styre for 2023 

Stig Arild Helgesen (Leder)                       Tysvær og Bokn

Torbjørn Norland (Nestleder)                  Strand og Forsand

Alf Olav Erevik (Kasserer)                         Strand og Forsand

Svein Erik Ørsland                                     Eigersund

Eldar Kyllesø Melbøe                                Sandnes og Jæren

Sophie Eckhoff Gjermestad                     Eigersund

Leif Rune Sundfør                                     Tysvær og Bokn

 

Vara

Annelin Ersland                                          Randaberg

Geir Aksdal                                                 Tysvær og Bokn

Rasmus Andreas Stokkland                      Hjelmeland