Dokumenter Jf 2022

Ønsker innspill til jordbruksforhandlingene

Jordbruksoppgjøret

Har du eller din organisasjon innspill til NBS før årets jordbruksforhandlinger? Da ønsker vi at du tar kontakt med oss.

- Det er viktig for oss med innspill fra ulike deler av jordbruket og samfunnet ellers, sier politisk nestleder Vegard Vigdenes.

- Matproduksjon angår oss alle, og vi mener det er viktig at bredden av aktører i jordbruket og i samfunnet får anledning til å gi sine innspill til vårens forhandlinger. Jordbrukspolitikken har i all tid vært svært lukket, det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor ønsker vi innspill fra alle organisasjoner, personer eller aktører fra næringa som har en mening om framtida til norsk jordbruk og hvordan vi kan nå våre mål gjennom virkemidlene i jordbruksavtalen, fortsetter Vigdenes.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil som tidligere år arrangere innspillsmøter før jordbruksforhandlingene 7. og 8. mars. Disse møtene foregår på Teams. Hver organisasjon får tildelt 25 minutter.

- Vi har dessverre ikke kapasitet til å møte alle vi kunne tenke oss å snakke med disse to dagene. Derfor oppfordrer vi alle som ikke har fått invitasjon til å sende oss et skriftlig innspill, sier Vigdenes.

Det er ikke bare organisasjoner innenfor eller utenfor næringa som oppfordres til å sende innspill til NBS.

- Vi ønsker å knytte til oss enda flere ressurspersoner på ulike fagfelt, og særlig ordningene i jordbruksavtalen. Er du ekspert på dreneringstilskuddet, eller har du alltid hatt sterke meninger om hvordan investeringstilskuddet bør innrettes, så ta kontakt, oppfordrer Vigdenes.

Organisasjoner både i og utenfor jordbruket som ønsker å ha et møte med NBS om forhandlingene eller jordbrukspolitikk generelt, oppfordres til å ta kontakt med Vigdenes på epost (vegard@smabrukarlaget.no) eller telefon (958 04 595). 

NBS arrangerer også innspillsmøter med interne utvalg 6. mars. Se oversikt over de interne utvalgene i NBS her.

Skriftlige innspill kan sendes til post@smabrukarlaget.no innen 1. mars. Marker eposten med «Skriftlig innspill JF 2023».

 

Forhandlingsdelegasjonen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. F.v: Anton Langeland (generalsekretær), Kjell Erik Brandstadmoen (1.vara), Ann Guro Hansen, Tor Jacob Solberg (leder), Vegard Vigdenes og Inge Aukan (2. vara). Ikke avbildet: Vilde Haarsaker (assisterende generalsekretær), Anders Klemoen (seniorrådgiver) og Dag Fossen. Foto: Nora May Engeseth

 

Studiearbeid i NBS

Medlemmer oppfordres til å sende inn sine innspill som en del av det pågående studiearbeidet. Studiearbeidet i forkant av JF 2023 er delt inn i to deler. Første del ble gjennomført i forkant av landsmøtet 2022, del to er nå tilgjengelig med svarfrist 1. mars. Les mer om studiearbeidet og lever inn svar her.

 

Vegard Vigdenes
Politisk nestleder