Dokumenter Jf 2022

Studiearbeid - DEL 2

Jordbruksoppgjøret

Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterer medlemmer til å delta i studiearbeid i forbindelse med jordbruksforhandlingene 2023. Del 2 av studiearbeidet er nå tilgjengelig, med svarfrist 1. mars.

16.desember vedtok styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag en todeling av studiearbeidet. Del 1 av studiearbeidet ble gjennomført høsten 2022. Her ble lokal- og fylkeslag invitert til å gi overordnede innspill til sentrale temaer og prioriteringer i forhandlingene. Det kom inn rundt 30 innspill. I tillegg ble det i forkant av landsmøtet gjennomført politisk verksted.

Nå er del 2 av studiearbeidet tilgjengelig. Del 2 tar for seg detaljene i jordbruksoppgjøret, med spørsmål som hvordan ulike tilskudd bør innrettes. Spørsmålene er delvis basert på innspill fra første del og fra landsmøtet, og delvis fra typiske temaer i kravdokumentet, og har i hovedsak avkrysningssvar, slik at det blir lettere å sammenfatte innspillene og benytte dem i forhandlingsprosessen. Det er mulig å skrive supplerende tekst-svar.

 

Spørsmålene er sendt ut til alle medlemmer per epost. Svarfrist er 1. mars.

 

Klikk her for å laste ned Studiearbeid JF23 - Del 2

 

Klikk her for å levere studiearbeidet

 

Fylkeslag, lokallag og andre studieringer kan sende inn svar på studiearbeidet. En studiering må bestå av minst fire personer, men trenger ikke være tilknyttet et lokallag.

Studieplan 4123 kan brukes hvis dere ønsker å søke tilskudd til studiering (gjelder studieringer tilknyttet et lokal- eller fylkeslag i NBS). Husk å melde inn ringen før dere starter opp, slik at alle timene kvalifiserer til støtte.  

NBS-seminaret 19. januar tok for seg prosessen i jordbruksforhandlingene. Seminaret kan telle som en del av studiearbeidet/studieringene.  

 

Klikk her for å laste ned presentasjon fra seminaret.