Fylkesårsm.23 2

Fylkesårsmøte i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag hadde årsmøtesamling i lag med Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag 4.-5.mars på Gloppen Hotell, Sandane.

Leif Grutle vart attvalt som leiar i laget. Med seg i styret har han Mari Austvoll Gjengedal, som er ny i styret, Jarle Helland og Birte Larsen, som begge tok attval, og Arne Lofthus, Tina Bøe Buer og Irene Dalland som ikkje var på val.