Svein Kåre utnevnt som Æresmedlem - Foto: Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag

Svein Kåre Eggebø ble utnevnt som Æresmedlem

Svein Kåre Eggebø ble på årsmøtet i Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag utnevnt som Æresmedlem i fylkeslaget.

                   
Svein Kåre blir overrekt diplom og blomster fra årsmøteleder Nina Hellum Adriansen.

Svein Kåre har en lang fartstid som tillitsvalgt i Bonde og Småbrukarlaget. Han ble medlem i NBS i 1986, og samme året ble han leder av Finnøy Bonde og Småbrukarlag. I 1996 ble han valgt til leder i Rogaland Bonde og Småbrukarlag, hvor han også har vært fylkessekretær. Han har med andre ord mange år bak seg som tillitsvalgt lokalt og sentralt i Rogaland Bonde og Småbrukarlag. Svein Kåre har også en periode vært vararepresentant til landsstyret.

Etter at han flyttet til Oslo i 2005 begynte han etter hvert å engasjere deg i Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag. Her har han vært fylkessekretær siden 2006 og fram til 31.12.2022. Svein Kåre har lagt ned betydelig med innsats og engasjement, og når han nå har trådt til sides er det viktig at han hedres for den store innsats han har bidratt med.

Svein Kåre ble også takket av som mangeårig fylkessekretær.