Et Me Ikkje Norsk Mat No...

Årsmøte i Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag innkaller til årsmøte lørdag 2. mars kl. 12.00 i Sørkedalen. Møtested er Sørkedalen kirkestue, Sørkedalsveien 991.

02. mar. 2024 - 12:00 - 16:00
Sørkedalen kirkestue
Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag

I forbindelse med årsmøtet skal vi ha et åpent møte med politisk innledning på temaet: Norsk mat - beredskap og bærekraft.  Innleder til dette er Kia Vulgaris, som jobber som Bybonde for Bymiljøetaten i Oslo kommune. 

Kia Vulgaris: - Det første vi trenger i byene er en bevisstgjøring på hvor maten vår kommer fra.

I 2024 skal bybonden leve totalt selvforsynt av norske råvarer! 

Program årsmøte                   

I forbindelse med årsmøtet, arrangeres det et åpent møte i forkant.

12.00 - 12.10  Åpning og velkommen v/ leder Marius Røer Andresen

12.10 - 13.20  Norsk mat - beredskap og bærekraft. Innleder. Kia Vulgaris,

13.20 - 13.30   Pause

13.30 - 14.15    Årsmøtet starter, årsmøtesaker.

14.15 - 15.00    Pause med servering av lunsj.

15.00  - 16.00   Årsmøtet fortsetter.

16.00 Avslutning og vel hjem

Årsmøtesaker:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og møtereferent.
  3. Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen.
  4. Årsmelding 2023
  5. Regnskap 2023 og revisjonsrapport
  6. Arbeidsplan 2024
  7. Budsjett 2024
  8. Innkomne forslag og årsmøteuttalelser
  9. Valg

Det kan komme noen endringer i oppsettet

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet innen 22. februar. Sendes til: osloakershus@smabrukarlaget.no 

eller til: Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag v/Fylkessekretær Karl-Sverre Holdal, Herslebs gate 25, 0561 Oslo

Med vennlig hilsen

Styret i Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Kontaktperson

Karl-Sverre Holdal, fylkessekretær
osloakershus@smabrukarlaget.no
97766686