Fjøs M Solceller

HMS vandring hos Lars Lundem, Våler

Østfold Bonde- og Småbrukarlag

Inviterer til HMS-vandring lørdag 18. mars kl. 12.00

Sted:  Lars Lundem, Lunderveien 427, 1593 Svinndal

 

Vi går en runde på gården med eier Lars Lundem og Gunnar Line, ØBS. Vi tar for oss viktige momenter ang HMS og forsikring underveis.

Så blir det prat og mat rundt grillen.

 

Til slutt får vi en omvisning av Lars ang hans nye satsing på energi. Kan solcellepanel på fjøstaket og en 15meter høy sylinderformet vindmølle i umiddelbar nærhet produsere nok strøm for gårdens behov? 

 

Vi ønsker vel møtt til en hyggelig og lærerik dag i Våler!

 

Vi går en runde på gården med eier Lars Lundem og Gunnar Line, ØBS. Vi tar for oss viktige momenter ang HMS og forsikring underveis.

Så blir det prat og mat rundt grillen.

 

Til slutt får vi en omvisning av Lars ang hans nye satsing på energi. Kan solcellepanel på fjøstaket og en 15meter høy sylinderformet vindmølle i umiddelbar nærhet produsere nok strøm for gårdens behov? 

 

Vi ønsker vel møtt til en hyggelig og lærerik dag i Våler!