Aktuelt

Haustsamling red

Haustsamling og landbruksmesse i Hafslo 22. - 24. september

Tema: Beredskap, ressursforvaltning, utmarksbeite og jus.Hordaland og Sogn og Fjordane Bonde-og Småbrukarlag ynskjer er å lage ei messe der ein får brynt seg litt, sett samanhengar og dratt parallellar, samstundes som ein kan gå heim att til eigen gard og gjere eigen gard rusta i eit beredskapsperspektiv og sjå nytta og verdien i val ein gjer, både med tanke på framtidig miljø- og klimautfordringar og kan nyttegjere seg av eigne ressursar på best mogeleg måte for seg sjølv, lommeboka og miljøet.

Søk