Styret

Styret i SFBS 2023

HANNE BJERKVIK
Leiar
Furenesvegen 48, 6967 Hellevik i Fjaler
Mobil: 482 58 256 E-post: hmbjerkvik@gmail.com

HÅKON LANGELAND
Nestleiar
Guddalsvegen 1729, 6966 Guddal
Mobil: 988 14 412 E-post: haakon_86@hotmail.com

SANDER SOLHEIM
Styremedlem
Nautsundvegen 82, 6968 Flekke
Mobil: 906 95 124 E-post: sandsol99@gmail.com

NINA SOFIE GJESVIK
Styremedlem
Åmotsvegen 177, 6977 Bygstad
Mobil: 971 94 958 E-post: ninagjel@online.no

TORKJELL SOLLESNES
Styremedlem
Fortunsdalen 534, 6877 Fortun
Mobil: 412 63 887 E-post: torkjellsollesnes@yahoo.no

 

ANDERS HOPLAND
Vara
Fjaler og Hyllestad BS
Mobil: 415 15 981 E-post: am-hopl@online.no

 

Valnemnd 2023:
Johnny Følling - leiar
Olav Harald Alme

Marit Milde


Revisorar:
Gunnar-Arne Haaland og Ståle Haugen